Atraktivne nekretnine posebna ponuda

Ukoliko tražite nešto posebno tj. nekretninu za najzahtjevnije klijente u mogućnost smo Vam u krtatkom roku odgovoriti na Vaš upit i poslati ponude. U ponudi imamo izdvojene nekretnine u Splitu i okolici.

Vila Galija

Nudimo usluge smještaja u apartmanima Vila Galija koji se nalaze u Podstrani pored Splita. Svaki apartman sadrži 3 sobe, kuhinju, blagovaonicu/dnevni boravak, kupatilo, WC, balkon i terasu a opremljeni su satelitskom televizijom, bežičnim internetom te klimom.

Iskolčenje

Iskolčenje je postupak prenošenja projektiranih elemenata kao što su visine, položaji točaka i dimenzije na teren.

Iskolčavati se mogu:

  • objekti  (obiteljske kuće, hale, mostovi, nadvožnjaci, ...),
  • komunalne instalacije (voda, plin, kanalizacija ..),
  • teren ( visinsko iskolčenje terena, vodotoka, kanala ..)

Iskolčavanje objekata

Nakon što se dobije riješenje o uvjetima građenja pristupa se iskolčenju objekata. Iskolčavanje objekata obavlja se na temelju podataka dobivenih od projektanta. Potrebno je elemente iz projekta prenijeti na teren. Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na mjestu na kojem je projektom predviđeno. Crvenom bojom, željeznim ili drvenim kolcem se označavaju elementi iskolčenja, odnosno mjesta gdje će se objekt graditi.

Osim iskolčenja objekta također je potrebno napraviti i Elaborat iskolčenja.

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu, a potreban zbog prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji.

Dokumenti koji su potrebni za izradu Elaborata iskolčenja su:

  • pravomoćan akt na temelju kojega se stječe pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta)
  • glavni projekt

Iskolčenje međe

Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na osnovu katastarskih podataka definiraju međe na terenu.

Iskolčenje međa se radi ukoliko vlasnik ne zna gdje mu se nalaze granica čestice, u slučaju kupnje neke čestice kada kupac želi utvrditi da li su to stvarne granice koje mu prodavatelj pokazuje i da ustanovi da li se površina u zemljišnim knjigama poklapa s stvarnom površinom na terenu.

Postupak iskolčenja međa je sljedeći:

  • izvaditi kopiju plana (analogna i digitalna) i stare skice izmjera (ako postoje)
  • obavijestiti vlasnike susjednih parcela o geodetskoj izmjeri i u dogovoru sa njima označiti međe koje su poznate
  • zatim slijedi geodetska izmjera i obrada podataka u uredu
  • nakon toga se iskolčavaju međe u prisutnosti podnositelja zahtjeva i vlasnika susjednih parcela